Podmínky pronájmu

 1. Vyzvednutí mimo pracovní dobu 400kč (teď tam je 500kč
 2. Pracovní doba: po - pá 9 - 17h, příplatek za vyzvednutí mimo pracovní dobu 500 Kč
 3. Fyzická osoba - řidičské oprávnění, občanský průkaz
 4. Právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku, IČO
 5. Kauce se hradí v hotovosti při předání vozidla
 6. Platba za pronájem se hradí předem na účet pronajímatele - čú 5814235389/0800
 7. Limit 400km/den/vozidlo, tzn celkový maximální počet km je 400*počet dní. každý km nad limit je zpoplatněn částkou 1kč/km u osobního automobilu, 3kč/km u mikrobusu
 8. Limit 400km/den/vozidlo
 9. Předmět pronájmu se vrací čistý, v původním stavu a v případě vozidla i s plnou nádrží
 10. Na veškerá vozidla a prostory se vztahuje striktní zákaz kouření 
 11. Možnost parkování osobního vozidla v areálu firmy
 12. Pohonné hmoty si zákazník hradí sám
 13. Vozidlo se předává na adrese Těmice 16 / Janovice 561, pokud není určeno jinak
 14. Minimální věk pro zapůjčení vozidla je 21 let