Podmínky pronájmu

 1. Pracovní doba: po - pá 9 - 17h, příplatek za vyzvednutí mimo pracovní dobu 400 Kč
 2. Fyzická osoba - řidičské oprávnění, občanský průkaz
 3. Právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku, IČO
 4. Kauce se hradí v hotovosti při předání vozidla
 5. Platba za pronájem se hradí předem na účet pronajímatele - čú 5814235389/0800
 6. Limit 400km/den/vozidlo, tzn celkový maximální počet km je 400*počet dní. každý km nad limit je zpoplatněn částkou 1kč/km u osobního automobilu, 3kč/km u mikrobusu
 7. Předmět pronájmu se vrací čistý, v původním stavu a v případě vozidla i s plnou nádrží
 8. Na veškerá vozidla a prostory se vztahuje striktní zákaz kouření 
 9. Možnost parkování osobního vozidla v areálu firmy
 10. Pohonné hmoty si zákazník hradí sám
 11. Vozidlo se předává na adrese Janovice 561, pokud není určeno jinak
 12. Minimální věk pro zapůjčení vozidla je 21 let